EDUVÍA é unha empresa sita en Galicia que traballa por toda a comunidade no eido da xestión, dinamización sociocultural e do lecer.