Os nosos compromisos.

  • Personalizamos os nosos programas e servizos, adaptándoos sempre ás características do grupo destinatario
  • Ofertamos un amplo paquete de servizos, nos que a calidade do produto e a seguridade dos usuarios son prioritarios
  • Aseguramos a cualificación profesional do noso persoal, así como a súa actualización e formación continua
  • Aínda que traballamos en toda Galicia, tentamos na medida do posible  sempre contratar a profesionais locais para favorecer o seu coñecemento da realidade dos nosos usuarios.
  • Desenvolvemos os nosos proxectos desde unha perspectiva integral, partindo do deseño inicial á súa avaliación final, e continuando mesmo cun seguimento posterior dos resultados acadados.

PAGINA FILOSOFIA DE TRABALLO 3

As nosas Garantias.

  • As actividades de EDUVÍA contan con todos os elementos técnicos e legais necesarios para asegurar a integridade e a salvagarda dos usuarios.
  • Realizamos unha estrita política de selección de persoal, escollendo aos profesionais máis idóneos  para cada actividade
  • Elaboramos informes periódicos dos resultados acadados
  • Coidamos cada detalle para obter a máxima satisfacción dos participantes e do cliente

OLYMPUS DIGITAL CAMERA