file000950486984Podemos prestar servizo asesoramento integral en materia Fiscal, Financeira, Laboral e Xurídica para a vosa asociación.

Tamén ofertamos a xestión de subvencións e axudas ou información especializada co acceso a distintas bases de datos e outras publicacións oficiais, a disposición dos nosos clientes.