DSC05170

En EDUVIA ofrecemos unha serie de servizos ambientais aos Concellos porque sabemos que a preocupación polo medio ambiente é obxectivo prioritario

Deseñamos e poñemos en práctica programas e actividades diversas de educación ambiental dirixidas a todo tipo de público. Ofertamos  programas de divulgación e sensibilización mediambiental, acompañamos na  elaboramos informes técnicos que axudan a realizar unha correcta ordenación do territorio e dos seus recursos naturais e do patrimonio.

As nosas accións van dirixidas a distintos sectores, nenos, novos, adultos, terceira idade, asociacións, empresarios, centros educativos,… e teñen como fin estimular valores e actitudes ambientalmente responsables, fomentando a reflexión crítica e a participación na resolución dos problemas ambientais.  Co noso traballo pretendemos proporcionar á sociedade recursos orientados a conseguir que as persoas respecten, valoren e conserven o medio ambiente para acadar un desenvolvemento máis equilibrado tanto ecolóxica como socialmente.

flor de san xoan EDUVIAEDUCACIÓN AMBIENTAL

 • Obradoiros temáticos: enerxía, auga, residuos, bioconstrucción, consumo responsable, artesanía,…
 • Taller de eco-agasallo
 • Xogos ambientais e dinámicas
 • Actividades específicas para días conmemorativos
 • Realización de viveiros e hortas escolares
 • Axenda 21 Escolar
 • Produción de materiais didácticos e divulgativos
 • Cursos para adultos de diferentes temáticas: Hortos Urbanos Sostenibles, Recollida e cociña de cogomelos, Ornitoloxía e avistamento de aves, Fotografía na natureza, Plantas medicinais, Elaboración de licores, confituras e marmelos,…
 • Xestión de equipamentos ambientais: centro de visitantes, aulas de natureza, etc.
 • Organización de estancias, campamentos e viaxes de educación ambiental

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

 • Xestión de eventos ambientais: día da agua, semana da mobilidade, día do medio ambiente, etc.
 • Contacontos de sensibilización infantil
 • Charlas e foros de educación ambiental
 • Organización de Roteiros de sendeirismo interpretativos

RUTA INTERPRETATIVAEDUVIADIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL

 • Realización de itinerarios ambientais
 • Deseño de Rutas de Sendeirismo Ecolóxicas
 • Elaboración de paneis interpretativos temáticos
 • Xestión de Centros de Interpretación do Medio Natural e do Patrimonio
 • Produción de exposicións divulgativas
 • Deseño de cadernos e guías interpretativas
 • Asistencia técnica en cursos, congresos e xornadas ambientais.

ESTUDOS AMBIENTAIS

 • Inventarios de flora e fauna
 • Programas de seguimento e vixilancia ambiental
 • Informes medioambientais
 • Inventarios de recursos e estudos de diagnóstico