Dado que Galicia é unha rexión con gran potencial turístico, o turismo tense que converter nunhas das principais actividades económicas e de promoción cultural existentes, faise precisa unha abordaxe cercana que promova a empatía e participación, e garanta unha sustentabilidade sociocultural que se pode levar da mellor maneira desde os Concellos.

Dende EDUVIA asesoramos sobre a mellor maneira de abordar a divulgación dos numerosos tesouros que existen  no seu Concello, propoñendo actividades que axuden a poñer en valor e favorecer o descubrimento das marabillas das nosas vilas e lugares.

maiores en taller foraRUTAS E VISITAS GUIADAS

 • Excursionismo cultural e turístico
 • Deseño de Rutas de Sendeirismo culturais e turísticas
 • Elaboración de visitas guiadas a espazos de interese turístico
 • Montaxe de paquetes: etnoturismo, turismo gastronómico,…

DINAMIZACIÓN TURÍSTICA:

 • Realización de itinerarios turísticos
 • Elaboración de paneis interpretativos temáticos
 • Xestión de Oficinas de Información Turística
 • Produción de exposicións divulgativas
 • Deseño de cadernos e guías turísticas
 • Formación en dinamización turística aos actores implicados

castrosESTUDOS TURISTICOS

 • Inventarios  de recursos turísticos
 • Programas de seguimento e vixilancia ambiental
 • Informes turísticos zonais
 • Inventarios de recursos e estudos de diagnóstico